Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

پنیر سنتی آذربایجان درجه یک

پنیر یکی از فرآورده‌های لبنی است که 45 گرم آن را معادل یک واحد گوشت می‌دانند آن هم به این دلیل که منبع پروتئین است. این ماده غذایی انواع گوناگونی دارد که از نظر مقدار چربی با یکدیگر متفاوت هستند. البته خیلی‌ها به دلیل همین چربی و حتی نمک موجود در پنیر، خود در خانه پنیر تهیه می‌کنند و البته روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد.

 

پنیر سنتی

پنیرهای سنتی در کارگاه‌های سنتی پنیر به روش انعقادی تولید می‌شوند. در این فرآیند به شیر، مایه پنیر اضافه می‌شود و این مایه کازئین محلول در شیر را به صورت نامحلول درمی‌آورد و باعث رسوب آن می‌شود. رسوب کازئین را پنیر می‌نامیم که در نهایت، هم به آن نمک می‌زنند و هم آن را آبگیری می‌کنند.

 

پنیرها بر حسب نوع روش تولیدشان مواد مغذی متفاوتی دارند و به دنبال آن خواص مختلفی هم برای مصرف‌کننده خود خواهند داشت پس بر حسب این که نیاز به کالری بیشتر دارید یا پروتئین، بهتر است نوع خاصی از آن‌ها را انتخاب کنید.

تماس بگیریدپنیر یکی از فرآورده‌های لبنی است که 45 گرم آن را معادل یک واحد گوشت می‌دانند آن هم به این دلیل که منبع پروتئین است. این ماده غذایی انواع گوناگونی دارد که از نظر مقدار چربی با یکدیگر متفاوت هستند. البته خیلی‌ها به دلیل همین چربی و حتی نمک موجود در پنیر، خود در خانه پنیر تهیه می‌کنند و البته روش‌های مختلفی برای این کار وجود دارد.

 

پنیر سنتی

پنیرهای سنتی در کارگاه‌های سنتی پنیر به روش انعقادی تولید می‌شوند. در این فرآیند به شیر، مایه پنیر اضافه می‌شود و این مایه کازئین محلول در شیر را به صورت نامحلول درمی‌آورد و باعث رسوب آن می‌شود. رسوب کازئین را پنیر می‌نامیم که در نهایت، هم به آن نمک می‌زنند و هم آن را آبگیری می‌کنند.

 

پنیرها بر حسب نوع روش تولیدشان مواد مغذی متفاوتی دارند و به دنبال آن خواص مختلفی هم برای مصرف‌کننده خود خواهند داشت پس بر حسب این که نیاز به کالری بیشتر دارید یا پروتئین، بهتر است نوع خاصی از آن‌ها را انتخاب کنید.

تماس بگیرید1 2 3 4 5