Top
0.0  امتیاز  /  0  رای

ورنی های زیبای عشایری

هنر به این زیبایی فقط از دستان هنرمند زنان عشایر ایرانی برمی آید.

اندازه : 2متر  در 130 سانتی متر

پشم

ارگانیک

 .www.koochkala.ir

تماس بگیریدهنر به این زیبایی فقط از دستان هنرمند زنان عشایر ایرانی برمی آید.

اندازه : 2متر  در 130 سانتی متر

پشم

ارگانیک

 .www.koochkala.ir

تماس بگیرید1 2 3 4 5